Availability Calendar


Liên hệ

HANOI DELIGHT HOTEL
Add:  93A Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi
Tel:       +84 4 6288 6262
Fax:      +84 4 6288 6363
Email:   info@hanoidelighthotel.com
Web:     www.hanoidelighthotel.com

Hotline : 0914 88 99 59 Mr Hậu ( Kevin)

                0906180455 Mr Thắng Hoàng ( David)

                0948299934  Mr Hậu ( Jimmy)

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Đặt Phòng Trực Tuyến
Thanh toán bảo đảm
Đặt phòng nhanh chóng
Cam kết giá tốt nhất
Phát triển bởi 1HotelRez